FAIRS | TABULA RASA GALLERY

Art SHENZHEN 2021

Art SHENZHEN Contemporary Art Fair 2021

Tabula Rasa Gallery is pleased to announce our participation in Art SHENZHEN's 2021 iteration, presenting latest works by six female artists Eva Yi Zhang, Mengxi Zhang, Xiao Hanqiu, Zhang Meng, Julia Di Long, and Yuan Yuan.