Julia Long : Provisional Emotions

2021.06.18 - 2021.08.06

aaajiao : Deep Simulator

2021.06.04 - 2021.07.30

Zhang Meng : Tones and Toes

2021.04.29 - 2021.06.02

Eva Zhang : Roarrrrr

2021.4.23 - 2021.6.6

Yuan Yuan : Glasswort

2019.11.23 - 2020.1.10

2019 : West Bund Art & Design

2019.11.07 - 2019.11.10

Julia Long : Meanwhile

2019.09.28 - 2019.11.10

Wang Ziyue : The Sixth Day

2019.08.31 - 2019.09.20

Li Tao : UNIVERSE

2019.05.30 - 2019.07.30

anusman : Market Street

2019.03.16 - 2019.05.04

MA HAIJIAO : Happy Valley

2018.03.24 - 2018.04.29

Wang Hua : Ten Doors

2017.5.6 - 2017.6.17

anusman : Ignoramus

2017.1.7 - 2017.3.8