Ma Haijiao : Asia Now 2020

2020.10.21 - 2020.10.24

Yuan Yuan : Glasswort

2019.11.23 - 2020.1.10

2019 : West Bund Art & Design

2019.11.07 - 2019.11.10

Julia Long : Meanwhile

2019.09.28 - 2019.11.10

Wang Ziyue : The Sixth Day

2019.08.31 - 2019.09.20

Li Tao : UNIVERSE

2019.05.30 - 2019.07.30

anusman : Market Street

2019.03.16 - 2019.05.04

MA HAIJIAO : Happy Valley

2018.03.24 - 2018.04.29

Wang Hua : Ten Doors

2017.5.6 - 2017.6.17

anusman : Ignoramus

2017.1.7 - 2017.3.8